Πρόγραμμα


 • 08:00 – 20:00 OctavaRadio Music

  20:00 – 22:00 Νικόλας Θώδης & Γιώτα Σταθοκώστα

 • 08:00 – 18:00 OctavaRadio Music

  18:00 – 20:00 Βασίλης Αρδάς

  20:00 – 22:00 Νικόλας Θώδης

  22:00 – 00:00 Βασίλης Παύλου

 • 08:00 – 18:00 OctavaRadio Music

  18:00 – 20:00 Άννα Ράφτη

  20:00 – 22:00 Βελισσάριος Θώδης & Δήμητρα Γιαννάκη

  22:00 – 00:00 Γιώτα Σταθοκώστα & Μαρία Σαντίκου

 • 08:00 – 18:00 OctavaRadio Music

  18:00 – 20:00 Βασίλης Σωτηρίου

  20:00 – 22:00 Θωμάς Βασιλείου

  22:00 – 00:00 Αντώνης Ξενάκης & Στέλλα Μανωλιουδάκη

 • 08:00 – 20:00 OctavaRadio Music

  20:00 – 22:00 Μαρία Σπηλιωτοπούλου & Σοφία Ρέντζου

  22:00 – 00:00 OctavaRadio Music


 • 08:00 – 22:00 OctavaRadio Music

  22:00 – 08:00 OctavaRadio Music

 • 08:00 – 18:00 OctavaRadio Music

  18:00 – 20:00 Ιωάννα Ντίνα

  20:00 – 22:00 Στέλλα Π. & Ηλέκτρα Διονυσία

  22:00 – 00:00 Θωμάς Βασιλείου